Kezdőlap
https://temetkezesiszolgaltatotanfolyam.hu/

Részlet a temetkezési szolgáltató szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.         A szakképesítés azonosító száma: 52 853 01
1.2.         Szakképesítés megnevezése: Temetkezési szolgáltató
1.3.         Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -
1.4.         Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250-350
2. EGYÉB ADATOK
2.1.         A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1.      Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2.      Bemeneti kompetenciák: -
2.2.         Szakmai előképzettség: -
2.3.         Előírt gyakorlat: 2 éves, igazoltan temetkezési szolgáltatásban eltöltött gyakorlat
2.4.         Egészségügyi alkalmassági követelmények: -
2.5.         Pályaalkalmassági követelmények: -
2.6.         Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7.         Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8.         Szintvizsga: -
2.9.         Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -
3. PÁLYATÜKÖR
3.1.      A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 1339 Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője Temetkezési szolgáltató egység/szervezet vezetője
3.1.3 5293 Temetkezési foglalkozású Halottasházi munkás
3.1.4. 5293 Temetkezési foglalkozású Halottszállító
3.1.5. 5293 Temetkezési foglalkozású Krematóriumi munkás
3.1.6. 5293 Temetkezési foglalkozású Temetésrendező
3.1.7. 5293 Temetkezési foglalkozású Temetésszolgáltatási
munkás
3.1.8. 5293 Temetkezési foglalkozású Temetkezési vállalkozó
3.2.      A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A temetkezési szolgáltató a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján végzi feladatát.  Önállóan gondoskodik - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - a teljes körű temetkezési szolgáltatás megszervezéséről, lebonyolításáról, manuális elvégzéséről, az adminisztratív teendők és okmányozás ellátásáról, a nyilvántartások vezetéséről. Menedzseli a szolgáltatást, ellenőrzi a technológiai és ügyviteli folyamatokat
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-       elvégezni az ügyfélfogadással és a temetésfelvétellel kapcsolatos gyakorlati teendőket
-       ellátni a temetésrendező és szervezői feladatokat
-       elvégezni a halottak belföldi és nemzetközi szállításának, átvételének, átadásának gyakorlati feladatait
-       elvégezni az elhunyt és a kellékek ravatalozásra való előkészítését, és elkészíteni a ravatalt
-       közreműködni a hagyományos földbe temetés végrehajtásában
-       lebonyolítani a hamvasztást
-       elvégezni az urna elhelyezésének, a hamvak kiadásának, szórásának gyakorlati feladatait
-       közreműködni a sírhelynyitásban, a rátemetés elvégzésében és a visszahantolásban
-       közreműködni az exhumálásban és az újratemetésben
-       ellátni a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos szolgálatot
-       kivitelezni a temetkezési emlékhelyen végzendő szolgáltatásokat
-       elvégezni az alapkellékek feliratozását, díszítését
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.  azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
  - - -
           
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
  A B
4.1 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.2. azonosítója megnevezése
4.3. 10400-12 Temetkezési jogi ismeretek
4.4. 10401-12 Kegyeleti kultúra
4.5. 10402-12 Temetkezési szolgáltatás
4.6. 10403-12 Kegyeleti kommunikáció
4.7. 10404-12 Temetkezési gyakorlat
       
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1.      A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
5.1.1. Szakmai dolgozat elkészítése.
A szakmai dolgozatot a szóbeli vizsga kitűzött időpontja előtt, legalább 30 nappal korábban, két példányban kell benyújtani a szakmai vizsgát szervező intézményhez.
A dolgozatra vonatkozó előírások: A szakmai dolgozatot A4-es fehér lapokon, szövegszerkesztővel fekete nyomtatással kell elkészíteni. A javasolt betűtípusok Times New Roman vagy Arial 12-es betűméret. Sortávolság másfeles, sorhasználat sorkizárt.
A szakmai dolgozat tartalmazza elkészítőjének nevét és elkészítésének dátumát.
A szakmai dolgozatot be kell kötni, melyre javasolt az ún. diplomakötés.
5.2.      A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3. 10400-12 Temetkezési jogi ismeretek írásbeli
5.2.4. 10401-12 Kegyeleti kultúra szóbeli
5.2.5. 10402-12 Temetkezési szolgáltatás szóbeli
5.2.6. 10403-12 Kegyeleti kommunikáció szóbeli
5.2.7. 10404-12 Temetkezési gyakorlat gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3.             A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.          Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Temetkezési gyakorlat
A vizsgafeladat ismertetése:
A temetkezés, temetői munka gyakorlatának bemutatása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.2.          Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Jogi ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A temetőkre és temetkezésre vonatkozó jogi ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3.          Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Kegyeleti kommunikáció, kegyeleti kultúra, temetkezési szolgáltatás
A vizsgafeladat ismertetése:
A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása, a szakmai dolgozat megvédése, a kegyeleti kommunikáció alkalmazása, temetkezési kultúrával kapcsolatos ismeretek bemutatása
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 40 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.4.             A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5              A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
  A
6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Halottszállító gépkocsi
6.3. „Szent Mihály lova”
6.4. Ravatalasztal
6.5. Papasztal
6.6. Közönségkényelmi berendezések
6.7. Díszítőeszközök, berendezések
6.8. Hangosító berendezés
6.9. Hűtő, tároló berendezés
6.10. Leengedő berendezés
6.11. Ravatalozó helyiség
6.12. Hordágy, szállítókoporsó
6.13. Sírásó kellékek
6.14. Munkavédelmi kellékek
6.15. Kertészeti eszközök, gépek
6.16. Hamvasztó berendezés
6.17. Számítógép
6.18. Irodai eszközök
6.19. Felvételi iroda
6.20. Bemutató terem
7. EGYEBEK
7.1.         Validáció: -
7.2.         A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei: Településüzemeltetésért Felelős Minisztérium.
  A B C
7.2.1. azonosító szám A szakképesítés megnevezése A szakképesítés
ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 52 853 01 Temetkezési szolgáltató Településüzemeltetésért Felelős Minisztérium
 
 

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

 
Részlet a temetkezési szolgáltató szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Temetkezési vállalkozó, Halottasházi munkás, Halottszállító, Krematóriumi munkás, Temetésrendező, Temetésszolgáltatási munkás,